Hledej:
  podrobněji
SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Naše společnost pro Vás ve spolupráci s firmou Cetelem připravila možnost prodeje námi nabízeného zboží na splátky.
Společnost Cetelem je jednou z největších společností v ČR, zabývající se poskytováním úvěrových služeb spotřebitelům.

Základní informace:

Klasický spotřebitelský úvěr lze vyřídit rychle a s minimální administrativou. Nepotřebujete žádného ručitele, pouze doklady k ověření totožnosti a Vašeho příjmu.
Klasický úvěr Vám ušijeme na míru. Výši přímé platby, délku splácení úvěru nebo výši měsíční splátky si obvykle zvolíte Vy sami:
 • volitelná přímá platba
 • volitelná délka úvěru (od 5 měsíců)
 • volitelná výše měsíční splátky
 • výše úvěru od 3 000 Kč
 • první měsíční splátka až k 15. dni následujícího měsíce, není-li dohodnuto jinak.

  Zboží bude Vaše od chvíle, kdy jej převezmete. Proti případné neschopnosti splácet úvěr Vás ochrání výhodné pojištění - více informací naleznete níže.

  Podmínky pro podání žádosti o úvěr:

 • občanství ČR
 • věk 18 - 70 let
 • pravidelný a trvalý zdroj příjmu na území ČR

  Doklady potřebné k podání žádosti o úvěr:

  BUĎ (pro úvěry do 30 000 Kč)
  1. kopii občanského průkazu, z níž jsou patrny osobní údaje týkající se Vaší osoby
  2. poslední výpis z bankovního účtu klienta nebo partnera (je-li na něm označení zaměstnavatele a výše příjmu klienta)

  NEBO
  1. kopii občanského průkazu, z níž jsou patrny osobní údaje týkající se Vaší osoby (pro úvěr nad 50 000 Kč rovněž občanský průkaz a podpis partnera/ky)
  2. doklad pro ověření adresy - kopie řidičského průkazu, nebo pasu
  Důchodce:
  potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenka prokazující pobírání důchodu
  (stačí jeden z těchto dokladů, doklad nesmí být starší než jeden měsíc)
  V určitých případech může být požadováno i potvrzení o výši příjmu partnera nebo partnerky.

  Jednotlivé produkty

  KLASICKÝ ÚVĚR – Bar 102
  Umožňuje nákup zboží na splátky dle potřeb klienta. Výše splátek a délka splácení je přizpůsobena jeho finančním možnostem. Přímá platba již od 0 %.

  specifikace
 • výše úvěru od 3 000 do 80 000 Kč
 • přímá platba od 0 %
 • počet měsíčních splátek 5 – 36
 • RPSN 37,81

  příklad:
  cena zboží 10 000 Kč
  přímá platba 10 % 1 000 Kč
  výše úvěru 9 000 Kč
  počet měsíčních splátek 12
  výše měsíční splátky 888 Kč
  RPSN 37,66

  10x10 – Bar 104
  Přitahuje svou jednoduchostí a výhodností. Navýšení představuje pouze 10 % z ceny.

  Specifikace
 • výše úvěru od 3 000 do 80 000 Kč
 • přímá platba 10 %
 • počet měsíčních splátek 10
 • výše měsíční splátky 10 % z ceny
 • RPSN 26,28

  příklad:
  cena zboží 10 000 Kč
  přímá platba 10 % 1 000 Kč
  výše úvěru 9 000 Kč
  počet měsíčních splátek 10
  výše měsíční splátky 1 000 Kč
  RPSN 26,27

  POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

  Nakoupit na úvěr znamená závazek pravidelně splácet čerpaný úvěr. Může se ovšem stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná nepříjemnost a Vy se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet. Pro tento případ nabízíme výhodné pojištění, které Vám zaručí, že v případě vzniku pojistné události za Vás bude pojišťovna splácet čerpaný úvěr.

  Výhody pojištění
 • jistota a bezpečí klient je chráněn pro případ nepříznivých životních situací
 • jednoduchost klient uzavírá pojištění pouze podpisem úvěrové smlouvy bez vstupní lékařské prohlídky a dalších formalit
 • rychlost rychlý postup při likvidaci pojistných událostí

  Charakteristika pojistných rizik

  Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  Pojištění je určeno osobám, kterým pracovní neschopnost, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání pracovní neschopnosti klienta.

  Příklad: Pracovní neschopnost pana Krupičky nastala 11. 3. Dnem 9. 5. je pan Krupička 60. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. 5. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.

  Pojištění pro případ plné invalidity
  Pojištění je určeno osobám, kterým plná invalidita, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, uhradí pojišťovna jednorázově zbývající dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.

  Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
  Pojištění je určeno fyzickým osobám - zaměstnancům, kterým ztráta zaměstnání znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem (ke ztrátě zaměstnání nesmí dojít z vůle či vinou pojištěného). Pokud vznikne klientovi nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání nezaměstnanosti klienta. Za pojistnou událost není považována ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90ti dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu úvěrové smlouvy).

  Příklad: Pan Krupička uzavřel pojištění (současně se sjednáním úvěru) 20. 12. Nezaměstnaný je od 1. 4. a dnem 30. 5. uplyne 60. den jeho nezaměstnanosti. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.

 • počet položek: 0
  celkem bez DPH: 0 Kč
  celkem s DPH: 0 Kč
  zobraz košík
  tel.: 775 994 552
  e-mail:


  Korespondenční adresa:
  Jižní 296/118
  77900 Olomouc
  Adresa na mapě ZDE

   

  Doporučené odkazy:
  Akčnípneu.cz